Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOLTAXI Pomoc drogowa Michał Przywara, z siedzibą w Białymstoku, ul. Towarowa 20/11, 15-007 Białystok (dalej „HOLTAXI”). Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail pomocdrogowa@holtaxi.pl.

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do zawarcia przez Pana/Pani umowy sprzedaży lub świadczenia usług z Administratorem. Zawarcie przez Pana/Panią ustnej umowy świadczenia usług lub sprzedaży towarów z Administratorem jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przekazanie danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z pomocą drogową (holowaniem pojazdu), transportem, wynajmem pojazdów, obsługą zgłoszenia szkody i procesu likwidacji szkody oraz z usługą parkingową.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane organom nadzorczym, w tym w szczególności KNF i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie HOLTAXI, m. in. podmiotom uczestniczącym w procesie likwidacji szkody, w szczególności rzeczoznawcom, biegłym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z HOLTAXI i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym te dane zostały uzyskane.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.